Uzucapiune

UZUCAPIUNE – Dacă stăpâniţi un teren sau un imobil de mai bine de 30 de ani şi nu aveţi acte asupra acestuia dar vreţi totuşi să vă fie recunoscut dreptul de proprietate trebuie să ne contactaţi. De ce? Pentru a demara un proces de uzucapiune în vederea obţinerii unui titlu de proprietate.

Valentina Priboi, avocat uzucapiune București

Dacă stăpâniţi imobilul chiar şi de numai 10 ani dar aveţi un just titlu şi îl posedaţi ca un adevărat proprietar, soluţia este aceeaşi, adică să demarăm un proces în urma căruia vi se va consfinţi calitatea de proprietar. În primă fază, la un proces de uzucapiune de 10 ani sau de 30 de ani, aveţi nevoie de următoarele documente: actul pe baza căruia solicitantul şi-a întemeiat posesia – când acesta există, lista cu numele şi adresele a cel puţin doi martori pentru a proba împrejurarea de fapt a posesiei, certificatul de rol fiscal. După ce analizăm aceste câteva documente, veţi afla paşii următori, ce documente mai trebuie anexate dosarului dumneavoastră şi care sunt costurile exacte.

ACCESIUNE IMOBILIARĂ – În privinţa accesiunii imobiliare este de reţinut faptul că puteţi apela la această cale juridică dacă aţi construit un imobil pe terenul altei persoane, pe un teren unde nu sunteţi proprietar. Chiar dacă sunteţi constructor de bună sau de rea-credinţă soluţiile pe care vi le oferim sunt cele mai bune variante pentru dvs., atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere economic, practic.

Onorariile pentru aceste cazuri încep de la 3000 de euro şi diferă în funcţie de complexitatea cauzei.