După cât timp se pot cere despăgubiri de la firma de asigurări RCA în caz de accident cu victime?

În situaţia unui accident rutier cu victime există o problema legată de termenul de prescripţie, adică termenul în care se pot cere despăgubiri de la firma de asigurări RCA a şoferului vinovat de producerea accidentului. Termenul este important pentru a putea şti care este timpul pe care îl au la dispoziţie persoanele ce au suferit un prejudiciu pentru a cere daune morale şi/sau materiale de la partea responsabilă civilmente.

Valentina Priboi, avocat accidente rutiere

Întâi de toate trebuie stabilit momentul de la care începe să curgă acest termen: atât în cazul vătămării corporale cât şi în cazul decesului, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la momentul când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel ce răspunde de ea. Astfel, ca regulă, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care păgubitul a cunoscut existenţa pagubei şi a persoanei vinovate, conform Deciziei nr. 2260/2015 a ICCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia a 2-a Civilă.

În cazul vătămării corporale termenul de prescripţie este de 3 ani, iar în cazul decesului, părţile îndreptăţite pot cere despăgubiri într-un termen de 5 ani, după cum articolul 1394 din Codul civil statuează ” Prorogarea termenului prescripţiei – În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă. „

Avocat Valentina Priboi

Call Now Button