După cât timp se pot cere despăgubiri de la firma de asigurări RCA în caz de accident cu victime?

Valentina Priboi, avocat accidente rutiere

În situaţia unui accident rutier cu victime există o problema legată de termenul de prescripţie, adică termenul în care se pot cere despăgubiri de la firma de asigurări RCA a şoferului vinovat de producerea accidentului. Termenul este important pentru a putea şti care este timpul pe care îl au la dispoziţie persoanele ce au suferit un prejudiciu pentru a cere daune morale şi/sau materiale de la partea responsabilă civilmente.

Întaâi de toate trebuie stabilit momentul de la care începe să curgă acest termen: atât în cazul vătămării corporale cât şi în cazul decesului, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la momentul când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel ce răspunde de ea. Astfel, ca regulă, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care păgubitul a cunoscut existenţa pagubei şi a persoanei vinovate, conform Deciziei nr. 2260/2015 a ICCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia a 2-a Civilă.

În cazul vătămării corporale termenul de prescripţie este de 3 ani, iar în cazul decesului, părţile îndreptăţite pot cere despăgubiri într-un termen de 5 ani, după cum articolul 1394 din Codul civil statuează ” Prorogarea termenului prescripţiei – În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă. „

Avocat Valentina Priboi