De reţinut: drepturile persoanei asupra despăgubirilor RCA nu sunt transmisibile!

Da, nici din punct de vedere succesoral şi nici în timpul vieţii celui îndreptăţit la despăgubire. Adică o persoană care are dreptul la despăgubire nu poate ceda în timpul vieţii acesteia către o altă persoană acest drept. Spre exemplu, dacă X ar pretinde în instanţă un drept de despăgubire pentru un frate pierdut în accident rutier, X nu poate renunţa la acest drept spre a i-l ceda lui Y.

La fel şi în cazul în care persoana care solicită despăgubirea: dacă decedează, succesorii ei nu pot accepta un asemena activ, un asemenea drept patrimonial: dreptul la despăgubire este intuitu personae, se acordă strict beneficiarului despăgubirii. Practic, dacă X decedează în timpul procesului de obţinere a despăgubirii, fiii lui X nu pot obţine suma cuvenită tatălui lor, X.

Call Now Button